Leandro Gralha da Silva

NOME  -  Leandro Gralha da Silva

NASCIMENTO -  08/07/1980

PARTIDO - PMDB

MANDATO  -  1º Mandato